Sectorul construcțiilor va continua să crească și în următorii trei ani. Cel puțin așa estimează Comisia Națională de Prognoză în raportul său de primăvară. CNP spune că sectorul construcţiilor își va crește în acest an contribuția la PIB cu 0,1% faţă de 2015, până la o pondere de 7,5% din PIB. Nivelul rămâne însă mult sub cei peste 10% realizați înainte de criza economică. Totuși, ritmul de creștere a construcțiilor va fi constant cu un avans de 0,1% pe an, ajungând în 2019 la o pondere de 7,9%. Valoarea adăugată brută la PIB a sectorului de construcţii ar putea crește cu 5,7% în 2016 comparativ cu 2015. Creșterea acestei valori va continua în 2017-2019 cu o majorare anuală de peste 6% se mai arată în raportul de primăvară al Comisiei Naţionale de Prognoză.

Evoluţia produsului intern brut pe ramuri arată o evoluţie a producţiei în construcţii cu 5,5% în 2016 faţă de 2015 o creștere a producţiei cu 5,8% în 2017 și o majorare anuală de 6,2% a producţiei prognozată pentru sfârșitul anului 2018. În 2019 producţia în construcţii ca valoare adăugată la PIB ar putea crește cu 6,5% faţă de 2018. În 2016 producţia în construcţii ar putea totaliza peste 148 de miliarde de lei, consumul intermediar pentru anul în curs fiind estimat la peste 91 de miliarde de lei iar valoarea adăugată brută la PIB a fost estimată la peste 57 de miliarde de lei.

La sfârșitul lui 2017 construcţiile ar putea avea o producţie totală de peste 160 de miliarde de lei, din care 61 de miliarde de lei este valoarea adăugată brută la PIB. Valoarea lucrărilor de construcţii la sfârșitul anului 2019 a fost estimată la 187 de miliarde de lei, iar valoarea adăugată brută la PIB de peste 72 de miliarde de lei. Contribuţia la creșterea reală a PIB din partea sectorului construcţiilor ar putea fi cuprinsă între 0,4% și 0.5% în perioada 2016-2019, potrivit estimărilor CNP. Volumul lucrărilor de construcţii va crește în următorii trei ani. În 2016 creșterea este prognozată la 5,5% , construcţiile în 2017 vor crește cu 5,8% iar în 2018 se vor majora cu 6,2%. Creșterea anuală a volumului lucrărilor a fost estimată la 6,5% la final de 2019.

Analiza pe sectoare de activitate arată un avans de 7,6% până la 8,2% pe an pentru construcţiile inginerești în perioada 2016 – 2019, o creștere anuală a volumului de lucrări pentru clădirile nerezidenţiale cuprinsă între 1,1% și 4,5% în perioada analizată. Media anuală a costului construcţiilor va stagna în 2016 și va crește cu 1% până la 1,8% pe an în perioada 2017-2019. La nivel de economie valoarea PIB a fost estimată în creștere cu 4,2% anul acesta urmând ca valoarea lui să crească anual cu 4,3% până la 4,7% în perioada 2017-2019.