Pentru proiectarea și verificarea construcțiilor din lemn vor fi revizuite reglementările tehnice. Aceasta ca urmare a identificării mai multor probleme la nivel național în ceea ce privește evoluția tehnologică din domeniul construcțiilor din lemn.

Astfel, revizuirea normativului privind proiectarea și verificarea construcțiilor din lemn a avut ca scop actualizarea prevederilor referitoare la cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate” prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, ultima revizuire a normativului fiind realizată în anul 2003.

De asemenea, a fost necesară alinierea reglementării tehnice NP 005 cu standardele române armonizate cu cele europene, publicate de către organismul național de standardizare (ASRO), în urma aderării României la Uniunea Europeană. În cadrul procesului de revizuire au fost abordate următoarele aspecte, în corelare cu armonizarea cu standardele române de referință publicate de către organismul național de standardizare – SR EN 1995-1-1 și SR EN 1995-1-2:

  • au fost formulate cerințe de proiectare pentru structurile de lemn supuse la acțiuni verticale și orizontale (gruparea fundamentală) și cerințe de proiectare a structurilor de lemn la acțiunea seismică;
  • a fost detaliat mecanismul de disipare de energie în funcție de tipul structural și clasa de ductilitate a structurii;
  • au fost introduse verificări pentru zone disipative/nedisipative ale structurilor de lemn în funcție de clasa de ductilitate în care este încadrată structura;
  • au fost abordate patru tipuri de structuri de lemn: cadre spațiale, hale, structuri cu pereți din panouri de lemn și structuri cu pereți din panouri cu lamele încrucișate (CLT). Pentru fiecare tip structural au fost descrise condiții generale de alcătuire și detalii pentru fiecare element structural constructiv;
  • a fost introdus un capitol referitor la prezervarea elementelor, subansamblelor și a construcțiilor din lemn împotriva biodegradării, umezelii, focului, și măsuri de protecție contra transferului termic și acustic
  • au fost introduse anexe care cuprind: rezistențele lemnului la diverse solicitări, verificarea deplasărilor laterale ale structurilor la starea limită de serviciu SLS, soluții constructive pentru noduri la cadre spațiale din lemn, scheme funcționale pentru structuri de tip hală, proprietăți mecanice ale elementelor de îmbinare (tije și conectori) și aspecte privind construcțiile cu structura cu pereți din CLT.

Citește articolul în întregime pe arenaconstruct.ro.