1. Schimbările preconizate de OG

În data de 11 august 2021, MDLPA a publicat proiectul de Ordonanţă ce vizează ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică determinată de creşterea fără precedent a preţurilor materialelor de construcţii.

Soluţia propusă de Guvern vizează adaptarea preţurilor DOAR pentru contractele care NU conţin clauză de revizuire/ajustare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a OG, prin aplicarea unui coeficient de ajustare la costul materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractului.

Ajustarea poate presupune atât o diminuare, cât şi o creştere a preţului contractului şi se aplică, pentru viitor, restului lucrărilor rămase de executat, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor, pe baza solicitărilor de plată ale Constructorului.

  1. Ce proiecte vizează OG?

OG se aplică contractelor de achiziţie publică aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate integral sau parţial din fondurile publice încheiate atât înainte, cât şi după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, indiferent de durata de execuţie şi în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ, conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Categorii de lucrări şi obiecte de construcţii vizate de OG

Ponderile reglementate pentru ajustarea cheltuielilor cu materialele de construcţii stabilite prin OG sunt aplicabile celor 3 tipuri de obiecte de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale, construcţii inginereşti) şi celor 3 categorii principale de lucrări de construcţii(construcţii noi, lucrări de reparaţii capitale, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente).

Contractanţii îşi vor justifica solicitările de ajustare a preţului prin raportare la indicii de cost în construcţii şi vor determina valoarea cheltuielilor cu materialele prin utilizarea Ponderilor exprimate procentual:

a) clădiri rezidenţiale noi – 47,31%;

b) clădiri nerezenţiale noi – 45,82%;

c) construcţii inginereşti noi – 47,21%;

d) clădiri rezidenţiale reparaţii capitale – 37,76%;

e) clădiri nerezenţiale reparaţii capitale – 42,42%;

f) construcţii inginereşti reparaţii capitale – 33,89%;

g) clădiri rezidenţiale reparaţii – 42,82%;

h) clădiri nerezenţiale reparaţii – 46,95%;

i) construcţii inginereşti reparaţii – 46,82%.

Citește conținutul articolul în întregime AICI.