Programele Casa Verde și Casa Verde plus propuse de Ministerul Mediului nu sunt corelate cu legislația recentă atât românească, cât și europeană, susțin auditorii energetici.

Președinte Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri Rezidențiale, prof. dr. ing. Emilia-Cerna Mladin este de părere că mai firesc era ca în Ghidul de finanțare singura cerință explicită pentru eligibilitatea solicitanților să fie consumul total de energie primară, detaliat în OM 386/27.04.2016 pe tipuri de clădiri (inclusiv rezidențiale) care să le confere acestora calitatea de nZEB (Clădiri cu consum aproape zero energie).
Această cerință ar fi avut implicații directe atât asupra nivelului de termoizolare a anvelopei, cât și asupra surselor energetice utilizate.
Ar fi obligat solicitantul să abordeze integrat măsurile pentru elementele de construcție și pentru instalații, cu menținerea condiției ca materialele de construcție utilizate să fie ecologice.
Ghidul de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice are meritul de a promova materiale ecologice în termoizolarea clădirilor, dar face o serie de alte erori în opinia AAECR:
* Impune grosimi de termoizolație neținând cont de condițiile climatice și structura pereților clădirii asupra căreia se intervine. Termoizolația de 15 cm la fațade în zonele climatice I si II este nejustificată și obligă solicitantul să facă o investiție inutilă; în plus, rezistența termică corectată pentru efectul punților termice poate fi cu mult peste valoarea minim normată prin normativul C107/2010.
* Casele cu învelitoare tip terasă nu sunt avute în vedere la termoizolarea terasei (care se face la exterior, nu la interior !) și se poate face cu vată minerală rigidă bine hidroizolată (și răspunde la exigența la foc clasa A1).
* Grosimea termoizolației de 15 cm la învelitoarea tip șarpantă, aplicată în fapt pe planșeul spre pod nu asigură valoarea minim normată pentru rezistența termică corectată pentru efectul punților termice (conform normativului C107/2010) și, deși textul specifică “minim 15 cm”, se induce ideea că o grosime de 15 cm este o măsură eligibilă. În cazul în care casa are mansardă, termoizolația se aplică sub învelitoare, iar o grosime de 15 cm este din nou insuficientă conform C107/2010.
* Consumul maxim de 130 kWh/m2an a fost obținut prin însumarea maximelor de intervale clasa energetică A la încălzire, apă caldă, iluminat și ventilare mecanica, din Certificatul de performanță energetică. Acest fapt induce greșit ideea că o termoizolare excesivă diminuează până la anulare necesarul de răcire al clădirii, indiferent de zona climatică.
În plus, acest certificat urmează să își schimbe în curând formatul ca să răspundă cerințelor Directivei pentru Performanța Energetică a Clădirilor 2010/31, explicitând energia primară (la nivelul resurselor primare) și nu cea finală (la nivelul utilităților din clădire).
În acest caz pot apărea confuzii despre ce fel de energie totală este vorba, pentru că ghidul nu precizează că este vorba de energie finală.
La sfârșitul lunii iulie Guvernul a anunţat reluarea programului Casa Verde după cinci ani și lansarea în consultare publică a unui proiect legislativ în acest sens.

sursa: arenaconstruct.ro