Titularii autorizațiilor de construire/desființare vor avea noi obligații în ceea ce privește deșeurile din construcții. Modul de gestionare a deșeurilor provenite din activitatea de construire și demolare, precum și diversele obligații și sancțiuni ale titularilor și autorităților administrative fac subiectul unui proiect de lege inițiat de Ministerul Mediului. Astfel, titularul autorizației de construire/desființare va trebui să asigure transportul și finanțarea gestionării deșeurilor, să actualizeze planul de gestionare pe parcursul lucrărilor, dar și să reducă generarea de deșeuri din activităţi de construire luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

Titularul activității de construire sau operatorul sunt obligați să transmită un raport la finalizarea construcției, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor de construcții/nota de constatare a finalizării desființării construcțiilor sau, după caz, anual dacă construcţia durează mai mult de un an, privind realizarea obiectivelor prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezenta lege, autorității emitente a autorizației de construire/desființare și agenției locale pentru protecția mediului. O veste bună pentru investitori Prin obținerea unui certificat ECO va putea fi scutită plata impozitului pentru clădirea respectivă pe o perioadă de 2 ani. Aceasta se poate obține în cazul în care la construcție s-au folosit cel puțin un procent de 30% materiale reciclate provenite de la punctele de colectare și tratare a deșeurilor de construcții, calculat la cantitatea totală de materiale de construcții utilizate. Certificatul va fi oferit de către agenția locală pentru protecția mediului care a emis acordul de mediu. Obligaţii anuale pentru pregătirea, pentru reutilizarea, reciclarea și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, a deșeurilor nepericuloase provenind din activități de construcție și demolări: a) minim 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construire și desființări în anul 2020; b) minim 75% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construire și desființări în anul 2020 și după. Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv.

Citeste mai mult, aici.